ዋና ገፅ

previous arrow
next arrow
Slider
ካብ እዋን ናብ እዋን ዓርሱ ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት እናማዕበለ ዝመፅእ ዘሎ ፖሊስ ኮምሽን ክልል ትግራይ
ምርመራ ፎረንሲክ
መዐቀኒ መጠን ኣልኮል
መዐቀኒ ናህሪ ተሸከርከርቲ
ዘመነዎት ሞተር ብስክሌታት
ኮምሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ
DSC_0473
ፓሊስ ኦርኪስትራ ትግራይ ድምቀት ህዝባዊ ሰልፍታት

TIGRAY POLICE COMMISSION

????????????????????????????????????
ምእንተ ድሕንነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንዝተውሃቦ መምርሕታት ብትግሃት ተቀቢሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝብፅሕ ፀገም ተፃዊሩ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይ
DSC_0616
ንምቅናስ ሓደጋ ትራፊክ እጃመን ዝዋፀኣ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ትግራይ
DSC_0485
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋልታ ፖሊስ
????????????????????????????????????
ኮሚኒቲ ፖሊሲ ወይ ድማ ማ/ሰብ ተኮር ግልጋሎት ፖሊስ
DSC_1550
ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ከባቢ ዕዙዝ ተራ ዝፃወቱ ውዳበ መናእሰይ ፀጥታ
????????????????????????????????????
ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ትገራይ
????????????????????????????????????
ጥበባዊ ክእለቶም ተጠቒሞም ገበንን ሓደጋ ትራፊክ ዝከላኸል ንቑሕ ማ/ሰብ ንምፍጣር ቅድሚት ዝስለፉ ኣባላት ኪነት ትግራይ
DSC_0351
ናይ ተምሃሮ ትራፊክ ኣብ ስልጠና
DSC_0487
ኮሌጅ ፖሊስ ትግራይ
studio
ሓዱሽ ስቱዲዮ ፖሊስ ትግራይ
scan0019
ሓለዋ ጥዕና ፖሊስ
ሓደጋ ትራፊክ ብሓባር ንከላኸል
ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዘይባሃለሉ ኣብ ሂወትን ንብረትን ዓብይ ዕንወት እናብፅሐ ዝርከብ ብማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዓብይ ዕንወት ዘስዕብ ዘሎ ወረርሽን ምስቲ ምኻኑ ኩላትና ብሓባር ክንከላኸሎን ክንሓስበሉን ይግባዕ ፡፡
1
ኩይሓ
5
መቐለ
4
ሰብ ከም አቅሓ
2
2+ ኣውላዕሎ
አብ ትግራይ ናይ 8 ዓመት ሓደጋ ትራፊክ ዘብፀሖ ጉድአት
ዓ/ም ሞት ከቢድ ቀሊል ንብረት ግምት ብር
2003 221 479 396 15,327,932
2004 303 416 345 26,485,650
2005 297 421 319 24,308,360
2006 334 477 343 19,428,756
2007 311 547 415 65,609,693
2008 362 692 393 43,207,762
2009 371 664 356 61,644,581
2010 331 739 546 43,990,400
ድምር 2530 4435 3113 300,003,134
ኣድራሻ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ
  • ነፃ መስመር : 814
  • ክልል ሓበሬታ : 0344400193

ክልል ሓበሬታ

infodesk@tigraypolice.gov.et

ኣድራሻና

ጎደና ኣግኣዚ ፊትንፊት ሚላኖ ሆቴል ፣ መቐለ ፣ትግራይ