- ዜና ፖሊስ

ሼር ብምባል ናብ ኩሉ ነባፀሓዮ

ሼር ብምባል ናብ ኩሉ ነባፀሓዮ ፡፡
እዛ ወገን ካብ ቤት ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ምስኣ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣካላት7መጋቢት 212 ዓ/ም ናብ ከተማ መቐለ ሒዞማ መፂኦም ኣለው፡፡
ተሓቲታ ብትኽክል ክትምልስ ከም ዘይትኽእል ፀገም ኣእምሮ ከም ዘለዋን እቶም ሒዞማ ዝመፁ ወገናት ይገልፁ፡፡
* ካበይከምዝመፀት
*ስማ መን ምዃና ብንፁር ስለ ዘይት ዛረብ ነዛወገን እትፈልፀጡ ብ 03 44 4 0 01 93 ን ብ ነፃ መስመር ስልኪ ድማ 814 ተጠቒምኩም ናብ ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምድዋል ምስ ቤተሰባ ክትራኸብ ንግበር፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *