- ዜና ፖሊስ

ጉዳይ ፀጥታ ጉዳይ ኩሉ ሕ/ሰብ እዩ

ኣካላት ፀፅታ ዋላ እኻ ቀትርን ለይትን ደኺሙና ሰልችውና ከይበሉ እናሰርሑ ዝርከቡ እንተኾኑ
ሕ/ሰብ ዘይተሳተፈሉ ግን ብሙሉእ ዕውት ክኸውን ኣይኽእልን ምኽንያቱ ካብ ዓይኒ ሕ/ሰብ ዝስወር ዋላ ሓደ ነገር የለን፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *