- ዜና ፖሊስ

ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ገበነኛን ዘሎ ኣፈላላይ

– ዝኾነ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ብስውር ገበን እንትፍፀም ውሑድ ወይም ቡዙሕ ሰብ ከም ኣፈፃፅማ እቲ ገበን ብዝኾነ ጉዳይ ክጥርጠር እንተሎ ገበነኛ ማለት ኣይኮነን ::

-ገበነኛ ማለት ኣብ ፓሊስ ብቴክኒክ ፡ ታክቲክ ፡ብሰብ ፡ ሰነድን ሞያዊን ብዝተሓገዘ ተመስኪሩ ተፃርዩ ናብ ዓ/ሕጊ ሓሊፋ ክሲ ተመስሪቱ ዓቃቤ ሕጊ መሰኻኽር 2ይ ደጊሙ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቃሎም ምስኣስመዐ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝተፈፀመ ፍፃመ ብሙሉእ መረዳእታ ኣደጊፋ ጥፍኣተኛ እንትብሎ ተሎ ጥራሕ እዩ ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *